Lietuvos socialinių mokslų centras priima Lietuvos ar užsienio jaunuosius mokslininkus podoktorantūros stažuotėms jiems laimėjus finansavimą. Paramą tokioms stažuotėms skiria Lietuvos mokslo taryba pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

Kontaktai: lsmc@lcss.lt  tel: 8-5-2113774

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content