LSMC mokslinių tyrimų kryptys

Visuomenės raida ir socialinė nelygybė

Socialinė politika, gerovės valstybė ir darbo rinka

Demografinės struktūros ir procesai

Regionų socialinė ir ekonominė raida

Teisinės sistemos darna

Asmens teisių įgyvendinimas ir apsauga

Neteisėtas elgesys ir jo kontrolės bei prevencijos priemonės

Apsirūpinimas maistu ir išteklių ekonomika

Ekonominė ir žemės ūkio politika

Kaimo raida ir socialinės inovacijos

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content