Lietuvos socialinių mokslų centras (LSMC) yra vienintelė valstybinė mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje, vykdanti unikalius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus socialinės ekonomikos, sociologijos, demografijos, socialinės geografijos, teisės, kriminologijos ir kitose susijusiose mokslo kryptyse. Plėtojant aukšto lygio mokslą Centre didelis dėmesys skiriamas ir mokslo žinių pritaikymui praktikoje. Centro mokslininkai teikia ekspertų ir konsultavimo paslaugas, vykdo užsakomuosius sociologinius tyrimus Centro mokslinės veiklos kryptyse, taip pat kuria verslui ir visuomenei naudingas moderniąsias technologijas.

 

Praktikos, stažuotės

Lietuvos socialinių mokslų centras prisideda prie būsimų mokslininkų ugdymo ir jaunųjų mokslininkų kvalifikacijos kėlimo.

Centras priima aukštųjų mokyklų studentus atlikti praktiką. Tai gali būti įdomu socialinės ekonomikos, sociologijos, demografijos, socialinės geografijos, teisės, psichologijos, kriminologijos ir kitų bakalauro ir magistro studijų programų studentams.

Lietuvos socialinių mokslų centras priima Lietuvos ar užsienio jaunuosius mokslininkus podoktorantūros stažuotėms jiems laimėjus finansavimą.

 

 

 

Close Search Window
Skip to content