Lietuvos socialinių mokslų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Lietuvos socialinių mokslų centro asmens duomenų apsauga


LSMC asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo Simona Vaitkevičiūtė.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną, tel. Nr. (+370) 685 77 024, el. pašto adresu: dap.simona.vaitkeviciute@gmail.com 


LSMC veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.

Visi darbuotojai, kurie mano, kad jiems nebuvo užtikrintos lygios galimybės ar jų atžvilgiu susiklostė lygių galimybių pažeidimo situacija, buvo diskriminuojama, priekabiaujama, persekiojama ir pan., arba pastebėjo galimą lygių galimybių pažeidimą ar gavo informacijos apie jį, turi teisę pateikti pagrįstą prašymą:

1. Centro direktoriui tiesiogiai pristatydami jį į Lietuvos socialinių mokslų centro Priimamąjį (A. Goštauto g. 9 (III a.), LT-01108 Vilnius), atsiųsdami paštu į Lietuvos socialinių mokslų centrą (A. Goštauto g. 9 (III a.), LT-01108 Vilnius), el. paštu lsmc@lcss.lt; o dėl Centro direktoriaus – LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui;

2. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai (https://www.lygybe.lt/lt/eskundas); arba

3. Darbo kodekso nustatyta tvarka – Darbo ginčų komisijai.


Lygių galimybių koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Ingrida Mačernytė-Panomariovienė – konsultuoja LSMC darbuotojus lygių galimybių užtikrinimo klausimais.


Lietuvos socialinių mokslų centro lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo priežiūros aprašas (1 priedas).

Lygių galimybių politikos Lietuvos socialinių mokslų centre įgyvendinimo priemonių planas 2021–2023 m. (2 priedas).

Pareigybės pavadinimas2022 m. I ir II ketv. (EUR)2022 m.  I ir II ketv. Darbuotojų einančių pareigas etato dalis
Centro ir filialo vadovaujantys darbuotojai3568,106
Vyriausiasis mokslo darbuotojas3229,5711
Vyresnysis mokslo darbuotojas1875,9915
Mokslo darbuotojai ir tyrėjai1754,5522
Jaunesnieji mokslo darbuotojai1451,585
Specialistai1291,4329
Valytojos754,003
Pareigybės pavadinimas2022 m. III ketv. (EUR)2022 m. III ketv. Darbuotojų einančių pareigas etato dalis

Centro ir filialo vadovaujantys

darbuotojai

3404,466
Vyriausiasis mokslo darbuotojas3271,5814
Vyresnysis mokslo darbuotojas2208,8517
Mokslo darbuotojai ir tyrėjai1578,4020
Jaunesnieji mokslo darbuotojai1778,966
Specialistai1358,5729
Valytojos734,363

Lietuvos socialinių mokslų centro firminio stiliaus knygoje pristatomas Centro stilius, jo elementai, spalvos ir šriftai bei pateikiami firminio stiliaus naudojimo principai. Vieningas Centro vizualinis stilius įtvirtina institucijos tapatumą ir atpažįstamumą viešoje komunikacijoje bei kuria emocinį ryšį.

 

 

 

 

 

Close Search Window
Skip to content