Lietuvos socialinių mokslų centras vykdo doktorantūros studijas dviejose mokslo kryptyse: ekonomikos ir sociologijos. Šias trečiosios pakopos studijas vykdomos bendradarbiaujant su mokslo kryptyje vedančiaisiais Lietuvos universitetais. Ekonomikos mokslo krypties (S 004) doktorantūros studijos vykdomos kartų su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Sociologijos mokslo krypties (S 005) doktorantūros studijos vykdomos kartų su Kauno technologijos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu. Krypties doktorantūros studijas, doktorantų mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo, gynimo ir daktaro laipsnio suteikimo tvarką reglamentuoja atitinkami jungtinių doktorantūros studijų reglamentai, kurie skelbiami viešai. Kasmet LSMC doktorantų bendruomenę sudaro per 20 doktorantų, kurie aktyviai įsitraukia į LSMC veiklą – dalyvauja metodologiniuose seminaruose, rengia projektų paraiškas ir vykdo mokslo projektus, skleidžia tyrimų rezultatus ir organizuoja mokslo renginius.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content