Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas – AMTEK

Atitiktis mokslinų tyrimų etikai apima platų veiklos spektrą – nuo bendrų gairių, susijusių su atsakingu tyrimų atlikimu, iki konkrečių taisyklių, reglamentuojančių tam tikrą tyrimų tipą (pvz., žmonių tyrimai).

AMTEK tikslas yra užtikrinti, kad visų mokslinių tyrimų praktikose būtų laikomasi aukščiausio teisinio ir etinio atitikties lygio.

         Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių tvirtinimo.

 

KOMITETO PIRMININKAS
Vytenis Juozas Deimantas | LSMC Sociologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

PIRMININKO PAVADUOTOJA
Vida Dapkienė | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslo darbuotoja

KOMITETO SEKRETORĖ
Liubovė Jarutienė | LSMC Teisės instituto tyrėja

AMTEK NARIAI
Nelė Jurkėnaitė | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Rūta Vaičiūnienė | LSMC Teisės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Aurelija Novelskaitė | LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
Simona Vaitkevičiūtė | LSMC Asmens duomenų apsaugos pareigūnė

Jei turimuose ištekliuose nerandate atsakymo į savo klausimą, galite pasinaudoti internetinių užklausų paslauga, į kurią konfidencialiai atsakys komiteto nariai. 

Close Search Window
Skip to content