Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas – AMTEK

Atitiktis mokslinų tyrimų etikai apima platų veiklos spektrą – nuo bendrų gairių, susijusių su atsakingu tyrimų atlikimu, iki konkrečių taisyklių, reglamentuojančių tam tikrą tyrimų tipą (pvz., žmonių tyrimai).

AMTEK tikslas yra užtikrinti, kad visų mokslinių tyrimų praktikose būtų laikomasi aukščiausio teisinio ir etinio atitikties lygio. AMTEK kadencija prasidėjo 2021 m. gruodžio 7 d. ir baigsis 2024 m. gruodžio 6 d.

 

         Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių tvirtinimo.

KOMITETO PIRMININKAS
Vytenis Juozas Deimantas | LSMC Sociologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas. Kiekybiniai duomenys, apklausų duomenys, skaitmeniniai duomenys, sveikatos duomenys ir jų tvarkymas (rinkimas, rengimas, analizė, saugojimas). 2021 m. gruodžio mėn. – dabar: LSMC AMTEK narys.

PIRMININKO PAVADUOTOJA
Vida Dapkienė | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslo darbuotoja. Kiekybiniai ir kokybiniai duomenys, jų rinkimas, analizė ir sauga; žemės ūkio darnus vystymasis ir konkurencingumas. 2021 m. gruodžio mėn. – dabar: LSMC AMTEK narė.

 

KOMITETO SEKRETORĖ
Liubovė Jarutienė | LSMC Teisės instituto tyrėja. Kiekybiniai tyrimai (anketinės apklausos), kokybiniai tyrimai (interviu, fokusuotos grupės), psichologija, kriminologija, bausmių vykdymo sistemos tyrimai. 2021 m. gruodžio mėn. – dabar: LSMC AMTEK narė.

AMTEK NARIAI
Nelė Jurkėnaitė | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Kiekybiniai duomenys, apklausų duomenys, skaitmeniniai duomenys, žemės ūkio duomenys ir jų tvarkymas (rinkimas, rengimas, analizė, saugojimas). 2021 m. gruodžio mėn. – dabar: LSMC AMTEK narė.

Rūta Vaičiūnienė | LSMC Teisės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Aurelija Novelskaitė | LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Kiekybiniai duomenys, apklausų duomenys, kokybiniai duomenys ir jų tvarkymas (rinkimas, rengimas, analizė, saugojimas), sociologinių tyrimų metodologija, lyčių tyrimai ir feministinė metodologija. 2021 m. gruodžio mėn. – dabar: LSMC AMTEK narė. 2021 – dabar: LMT Mokslinės veiklos etikos komisijos narė. 2019-2022: VU KnF tyrėjų grupės “Organizacijų etika ir socialinė atsakomybė“ vadovė; kitais laikotarpiais – narė. 2017-2021: VU KnF. Akademinės etikos komisijos narė. 2015-2016: LSTC Etikos komisijos vadovė.

Simona Vaitkevičiūtė | LSMC Asmens duomenų apsaugos pareigūnė. Asmens duomenys, duomenų apsauga, duomenų apsaugos pareigūnas. 2022 m. – dabar: LSMC AMTEK narė.

Jei turimuose ištekliuose nerandate atsakymo į savo klausimą, galite pasinaudoti internetinių užklausų paslauga, į kurią konfidencialiai atsakys komiteto nariai. 

Close Search Window
Skip to content