LSMC struktūros schema

LSMC Mokslo taryba

Mokslo taryba yra kolegialus Lietuvos socialinių mokslų centro valdymo organas, ją sudaro 19 narių.

LSMC Mokslo taryba svarsto pasiūlymus dėl Centro įstatų keitimo, svarsto ir tvirtina Centro mokslinę veiklą ir eksperimentinę plėtrą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Centras įgyvendina savo tikslus ir uždavinius, taip pat atlieka kitas LSMC įstatuose nustatytas funkcijas.

Mokslo tarybos sudėtis (kadencija nuo 2021 m. kovo 26 d.)

Pirmininkas

Skirmantas BIKELIS

LSMC Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Pirmininko pavaduotojai

Tomas BALEŽENTIS

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Donatas BURNEIKA

LSMC Sociologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Sekretorė

Dalia GEDZEVIČIENĖ

LSMC Teisės instituto vyriausioji specialistė

Išrinktieji LSMC Mokslo tarybos nariai

Apolevič Jolanta

LSMC Teisės institutas

Blažienė Inga

LSMC Sociologijos institutas

Galnaitytė Aistė

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

Melnikienė Rasa

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

Mikulionienė Sarmitė

LSMC Sociologijos instituas

Maslauskaitė Aušra

LSMC Sociologijos instituas

Namiotko Virginija

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

Nikartas Simonas

LSMC Teisės institutas

Rūta Vaičiūnienė

LSMC Teisės institutas

Paskirtieji LSMC Mokslo tarybos nariai

Dimaitis Sigitas

Žemės ūkio rūmai

Juozeliūnienė Irena Emilija

Vilniaus universitetas

Mikelėnienė Dalia Asta

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Ministerijų paskirtieji LSMC Mokslo tarybos nariai

Jakštas Gintautas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Jakštienė Justina

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Katkevičius Vygantas

Žemės ūkio ministerija

Uscila Rokas

Teisingumo ministerija

Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo tarybos dokumentai

Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo tarybos nutarimai

Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo tarybos darbotvarkės

Direktorius

Gimė 1962 m. spalio 17 d. Vilniuje

Išsilavinimas

BAIGIMO DATA
INSTITUCIJA
ĮGYTA KVALIFIKACIJA
1985
Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetas
Ekonominės kibernetikos specialybė
1985
Maskvos M. Lomonosovo universiteto Demografijos katedra
Socialinių mokslų daktaras (ekonomikos mokslų kandidatas)
2004
Vilniaus universitetas
Docentas
2009
Mykolo Romerio universitetas
Habilitacijos procedūra
2010
Vilniaus universitetas
Profesorius

Darbinė veikla

DATA
INSTITUCIJA
PAREIGOS
Nuo 2020 vasario mėn.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Direktorius
2017 – 2018
Lietuvos Ministro Pirmininko tarnyba
Ministro Pirmininko patarėjas
Nuo 2010
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Socialinės politikos katedra
Profesorius
Nuo 2013
Lenkijos aukštųjų mokyklų akreditacijos komisija
Užsienio ekspertas
Nuo 2002
Europos Komisija
Ekspertas užimtumo ir darbo rinkos politikos klausimais
2009 – 2017
Lietuvos karo akademijos Vadybos katedra
Profesorius
Nuo 2011
Lietuvos socialinių tyrimų centro DSTI, nuo 2014 m. LSTC Darbo rinkos tyrimų institutas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Instituto vadovas
2005 – 2011
Darbo ir socialinių tyrimų institutas (DSTI)
Direktorius
2004 – 2010
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Socialinio darbo katedra
Docentas
1995 – 1996
Vytauto Didžiojo universiteto Pedagogikos centras
Dėstytojas valandininkas
1994 – 2004
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Socialinio darbo katedra
Lektorius
1993
Pasaulio bankas
Konsultantas Latvijoje
1992 – 1994
Pasaulio bankas
Konsultantas Lietuvoje
1991 – 2005
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Vyresnysis mokslo darbuotojas, Grupės vadovas
1991 – 1996
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Vyriausiasis specialistas, Ministro patarėjas
1986 – 1987
Lietuvos mokslo akademijos Ekonomikos institutas
Vyresnysis ekonomistas

Mokslinės stažuotės

DATA
INSTITUCIJA
ŠALIS, MIESTAS
2010
MiA (Diversity at Work Agency)
Norvegija, Oslas
2006
INCOMA (tarptautinė konsultavimo ir mobilumo agentūra)
Ispanija, Sevilija
1998
Stokholmo universitetas
Švedija, Stokholmas
1995
Džeksono valstybinis universitetas
JAV, Džeksonas, Misisipės valstija

Administracija ir kiti darbuotojai

Boguslavas Gruževskis

Direktorius

Ingrida Mačernytė Panomariovienė

Pavaduotoja – Teisės instituto vadovė

Rasa Melnikienė

Pavaduotoja – Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vadovė

Andrius Marcinkevičius

Pavaduotojas – Sociologijos instituto vadovas

Virgilijus Skulskis

Pavaduotojas mokslui

Sandra Krutulienė

Mokslo sekretorė

Šarūnė Turlienė

Referentė

Vaida Liukpetrienė

Vyr. finansininkė

Nijolė Mažylienė

Personalo vadybininkė

Jovita Dilienė

Viešųjų pirkimų vadybininkė

Simona Vaitkevičiūtė

Asmens duomenų apsaugos pareigūnė

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Antikorupcijos ir korupcijos prevencijos pareigūnė

Akademinės etikos komisija - AEK

Lietuvos socialinių mokslų centro misija grindžiama akademinės laisvės, atsakomybės, vientisumo, Centro atvirumo visuomenei ir LR Vyriausybei principais.

Centro Akademinės etikos komisija siekia užtikrinti akademinę laisvę atsižvelgiant į akademinės etikos principus.

Komisijos nariai

Kristina Ambrazevičiūtė

Mokslo darbuotoja dr. 

LSMC TI

Aistė Galnaitytė

Mokslo darbuotoja dr.

LSMC EKVI

Anna Lipnevič

Mokslo darbuotoja dr.

LSMC SI

Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas - AMTEK

Atitiktis mokslinų tyrimų etikai apima platų veiklos spektrą – nuo bendrų gairių, susijusių su atsakingu tyrimų atlikimu, iki konkrečių taisyklių, reglamentuojančių tam tikrą tyrimų tipą (pvz., žmonių tyrimai).

AMTEK tikslas yra užtikrinti, kad visų mokslinių tyrimų praktikose būtų laikomasi aukščiausio teisinio ir etinio atitikties lygio.

Komiteto nariai

Vytenis Juozas Deimantas

AMTEK pirmininkas

LSMC Sociologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Vida Dapkienė

AMTEK pirmininko pavaduotoja

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslo darbuotoja

Liubovė Jarutienė

AMTEK sekretorė

LSMC Teisės instituto tyrėja

Nelė Jurkėnaitė

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Rūta Vaičiūnienė

LSMC Teisės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Aurelija Novelskaitė

LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Simona Vaitkevičiūtė

LSMC Asmens duomenų apsaugos pareigūnė

Jei turimuose ištekliuose nerandate atsakymo į savo klausimą, galite pasinaudoti internetinių užklausų paslauga, į kurią konfidencialiai atsakys komiteto nariai. 
Emeritūros komisija

Skirmantas Bikelis

LSMC  Emeritūros komisijos pirmininkas

Komisijos nariai

Boguslavas Gruževskis

LSMC direktorius

Virgilijus Skulskis

LSMC pavaduotojas mokslui

Rasa Melnikienė

LSMC EKVI vadovė

Sarmitė Mikulionienė

LSMC SI vadovė

Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

LSMC TI vadovė

Tomas Baležentis

Vyr. m. d. dr.  ekonomikos mokslo kryptis

Donatas Burneika

Vyr. m. d. dr. sociologijos mokslo kryptis

Simonas Nikartas

Vyresn. m. d. dr. teisės mokslo kryptis

Lietuvos socialinių mokslų centro institutai

Mokslininkai

Jolanta

AIDUKAITĖ

Sociologijos institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Gerovės valstybė; socialinė politika; šeimos politika; būsto politika ir socialiniai judėjimai mieste.

Kristina

Ambrazevičiūtė

Teisės institutas
dr., MODA projekto mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Darbo teisė ir darbo rinkos politika; moterų ir vyresnio amžiaus asmenų situacija darbo rinkoje; nediskriminavimo politika ir teisinis reguliavimas; visuomenės senėjimo problemos ir teisiniai jų sprendimo būdai.

Jolanta

Apolevič

Teisės institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Tarptautinė viešoji teisė, tarptautinė aplinkos apsaugos teisė, tarptautine branduoline teisė, žmogaus teisės, nepilnamečių justicija.

Mette

Asmild

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
Prof., vyriausiasis mokslo darbuotojas

Tomas

Baležentis

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas, vadovaujantis skyriui
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio ekonomika, energetikos ekonomika, daugiakriterinis sprendimų priėmimas, kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose, efektyvumo ir produktyvumo analizė.
Publikacijos:
Daugiau informacijos: Publons

Lina

Baranauskaitė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Mokslinių interesų sritys: Tarptautinė prekyba, prekyba žemės ūkio produktais, rizikos valdymas, konkurencingumas, vartotojų elgsena, tarpsektorinis bendradarbiavimas.

Viktorija

Baranauskienė

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Gyventojų geografija, Lietuvos retai apgyventos teritorijos, socioteritorinė atskirtis, viešųjų paslaugų infrastruktūros tinklo kaita, periferizacijos ir metropolizacijos reiškinių tyrimai, regioninė politika, regioniniai skirtumai.

Lina

Beliūnienė

Teisės institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Konstitucinė teisė. Žmogaus teisės kaip konstitucinės vertybės. Teisė į sveikatos apsaugą. Neįgaliųjų įgalinimas teisėje. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimas. Žmogaus teisių užtikrinimo situacijos gerinimas. Individualaus konstitucinio skundo institutas. Konstitucinė justicija. Lyginamasis metodas konstitucinėje teisėje. Rytų ir Vidurio Europos valstybių konstitucinė teisė.

Kęstutis

Biekša

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., asocijuotasis mokslininkas

Skirmantas

Bikelis

Teisės institutas
dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Turto konfiskavimas, organizuotų ir korupcinių nusikaltimų kontrolė, kardomųjų priemonių taikymas, narkotikų politika, nelegali prekyba, teisės principai baudžiamojoje justicijoje.

Inga

Blažienė

Sociologijos institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Užimtumo ir darbo rinkos politika, darbo sąlygos, socialinis dialogas, kolektyviniai darbo santykiai.

Giedrė

Blažytė

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Šiuolaikinės migracijos procesai; lyties aspektas migrantų integracijos procese; tarptautinės apsaugos gavėjų integracija; visuomenės nuostatos migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų atžvilgiu.

Rūta

Brazienė

Sociologijos institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Darbo rinkos politika; jaunimo, vyresnio amžiaus, socialiai pažeidžiamų asmenų situacija darbo rinkoje; jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką; nesaugus užimtumas; bendros užimtumo tendencijos ir užimtumo kokybė.

Donatas

Burneika

Sociologijos institutas
dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Regionų ir miestų tyrimai; regioninis vystymasis ir regioninė politika; socialinė ir ekonominė geografija; migracijų, socioerdvinės segregacijos, suburbanizacijos, periferizacijos ir metropolizacijos reiškinių tyrimai.

Mindaugas

Butkus

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., jaunesnysis mokslo darbuotojas

Sigita

Černevičiūtė

Teisės institutas
dr., SAUSIO13 projekto mokslo darbuotoja

Vida

Dabkienė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio darnumas ir konkurencingumas.

Karolis

Dambrauskas

Sociologijos institutas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
Mokslinių interesų sritys: Nacionalizmai; tautinių mažumų politika; tautinės mažumos; posocializmo antropologija; valdysenos studijos; žemės grąžinimas.

Vytenis Juozas

Deimantas

Sociologijos institutas
dr., jaunesnysis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Gyvenimo ciklas, migracija, gimstamumas, gerovė ir lyčių skirtumai Centrinėje ir Rytų Europoje, depopuliacijos procesai ES.
Publikacijos:

Asmeninis tinklapis: https://sites.google.com/view/vytenis-juozas-deimantas/home.

Ovidija

Eičaitė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
Tyrėja
Mokslinių interesų sritys: Tvarus žemės ūkio vystymasis, bioekonomika, vartotojų elgsena.

Monika

Frėjutė-Rakauskienė

Sociologijos institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Etniškumas, socialinė įtrauktis ir lygios galimybės; etninio, etnokonfesinio identiteto tyrimai; etninių mažumų pilietinis dalyvavimas ir nevyriausybinės organizacijos; etninio nepakantumo raiška ir etninių grupių reprezentacija spaudoje.

Vladimiras

Gaidys

Sociologijos institutas
dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Visuomenės nuomonės tyrimai; politikos sociologija; pasitikėjimas institucijomis.

Inga

Gaižauskaitė

Sociologijos institutas
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Mokslinių interesų sritys: Socialinių tyrimų metodologija ir tyrimų etika; demokratizacija; socialinio ir politinio pasitikėjimo tyrimai; gyvenimo kelio sociologija; akademinio sąžiningumo tyrimai.

Aistė

Galnaitytė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Ekonomika, žemės ūkio ekonomika, aplinkosaugos ekonomika, matematinis modeliavimas, prognozavimas.

Albertas

Gapšys

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
Tyrėjas, vadovaujantis skyriui
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio pagrindinių augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamybos prognozavimas, mokslinių darbų viešinimas, projektinė veikla.

Živilė

Gedminaitė-Raudonė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, vadovaujanti skyriui
Mokslinių interesų sritys: Tvarus regionų ir kaimiškų vietovių vystymas, šiuolaikiniai verslo modeliai, tinklaveika, žiedinė ekonomika, sumani specializacija, inovacijų ekosistemos.

Margarita

Gedvilaitė-Kordušienė

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Gyventojų senėjimas, kartų santykiai, šeima ir migracija, bevaikystė, šeimos ir lyčių politika.

Mindaugas

Girdauskas

Teisės institutas
Tyrėjas
Mokslinių interesų sritys: Baudžiamasis procesas, teismo procesas, teismai ir teisėjai, prokuratūra ir prokurorai, advokatai, psichologija ir teismo procesas, su baudžiamuoju procesu susijusi konstitucinė teisė, tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė, teisininkų etika, teisės filosofija, lyginamoji teisėtyra.

Boguslavas

Gruževskis

Sociologijos institutas
dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Gyventojų užimtumas, darbo rinka; nedarbas ir jo socialinės pasekmės; darbo rinkos politikos priemonės; draudimas nuo nedarbo; užimtumo tarnybų veikla; socialinis dialogas; skurdo ir socialinės atskirties mažinimas; regioninė socialinė politika ir socialinės investicijos.

Ramunė

Guobaitė

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Individuali ir kolektyvinė darbo teisė, darbo laiko teisinis reguliavimas, darbo ir socialinės apsaugos teisės sąsajos, užimtumo teisė, atlikusiųjų bausmę asmenų, jaunimo užimtumas, industriniai santykiai.

Jens Leth

Hougaard

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
prof., vyriausiasis mokslo darbuotojas

Diana

Janušauskienė

Sociologijos institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Tranzitologija; politinės partijos; saugumas; tautinės mažumos; diskriminacija; socialinių tyrimų metodologija.

Liubovė

Jarutienė

Teisės institutas
Tyrėja, PERARA projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Probacija, lygtinio paleidimo taikymo problemos, kalinimo sąlygos, smurtas artimoje aplinkoje, persekiojimas.

Jolita

Junevičienė

Sociologijos institutas
dr., jaunesnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Senėjanti visuomenė; socialinės paslaugos; pagyvenusių asmenų globa namuose; parama neformaliems globėjams; formalios ir neformalios globos sąsajos.

Daiva

Jurevičienė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja

Nelė

Jurkėnaitė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Bendroji žemės ūkio politika, žemės ūkio gyvybingumas, žemės ūkio struktūriniai pokyčiai, kainų pokyčiai, žiedinė ekonomika.

Justinas

Paliauka

Teisės institutas
jaunesnysis mokslo darbuotojas, PERARA projekto administratorius

Monika

Kareniauskaitė

Teisės institutas
dr., SAUSIO13 projekto mokslo darbuotoja

Eglė

Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Teisės institutas
dr., mokslo darbuotoja, EU-FamPro projekto mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Teisės teorija, šeimos teisė, šeimos politika.

Edis

Kriaučiūnas

Sociologijos institutas
dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Kaimo raida; kaimo gyvenviečių transformacijos; sociodemografinė kaimiškų regionų diferenciacija; apgyvendinimo paslaugų raida kaimiškuose regionuose; gyvenviečių geografija; regioninė geografija; rekreacinė geografija.

Irena

Kriščiukaitienė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Žemės ūkio politika ir ekonomika; taikomoji mikroekonomika; aplinkosaugos ekonomika.

Sandra

Krutulienė

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Gyvenimo kokybė; lėtinėmis ligomis sergančių asmenų gyvenimo kokybė ir užimtumas; pažeidžiamų asmenų grupių integracija į darbo rinką.

Lilija

Kublickienė

Sociologijos institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Demokratizacijos procesų tyrimai; pilietinė visuomenė; lygios galimybės ir jų atkūrimo socialinė praktika; socialinė įtrauktis; kultūros tyrimai; vietos plėtra; kaimo tyrimai.

Liutauras

Labanauskas

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Tarptautinė migracija; socialinė sanglauda; tautinis tapatumas; jaunimas; pažeidžiamos grupės; neapykantos nusikaltimai; socialinės inovacijos.

Artūras

Lakis

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
Tyrėjas
Mokslinių interesų sritys: Inovacijų projektai, žemės ūkio finansai.

Mindaugas

Lankauskas

Teisės institutas
dr., NARKOVAR projekto mokslo darbuotojas

Rita

Lankauskienė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Socialinė atsakomybė; šiuolaikiniai verslo modeliai; socialinės inovacijos; žiedinė bioekonomika; antreprenerystė; smulkaus ir vidutinio verslo plėtra; kaimo plėtra.

Ilona

Laurinaitytė

Teisės institutas
dr., PERARA projekto vadovė
Mokslinių interesų sritys: Smurtas, kriminalinio elgesio rizikos vertinimas ir valdymas, nusikaltimų aukos, asmenybės vertinimas, skaitmeninių technologijų vaidmuo sveikatai.

Agnė

Limantė

Teisės institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja, EU-FamPro projektų vadovė
Mokslinių interesų sritys: Tarptautinė privatinė šeimos teisė, žmogaus teisės, dirbtinis intelektas ir žmogaus teisės.

Anna

Lipnevič

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Nelygybė; socialinis mobilumas; profesijų prestižas; būsto politika; socialinis būstas; migracija; diasporos organizacijos; gyvenimo būdas; sveikatos/medicinos turizmas.

Darius

Liutikas

Sociologijos institutas
dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Turizmas; turizmo sociologija; laisvalaikio sociologija; kultūrinis ir religinis turizmas; piligrimystė; turizmo geografija.

Ingrida

Mačernytė Panomariovienė

Teisės institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Darbo santykiai, verslo perdavimas, tarptautinė darbo teisė, Europos Sąjungos darbo teisė, nediskriminavimas, lankstisauga.

Andrius

Marcinkevičius

Sociologijos institutas
dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Etninio identiteto tyrimai; etninė mažumų socialinė įtrauktis; etninių mažumų istorijos reprezentacija spaudoje; istorinių pasakojimų konstravimas viešajame diskurse.

Aušra

Maslauskaitė

Sociologijos institutas
prof., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Šeimos demografiniai procesai (šeimos formavimas, skyrybos, pakartotinai sukurtos šeimos, vienos motinos šeimos); šeimos vaidmuo nelygybių kūrimo/perdavimo procese; šeima ir socialinis mobilumas; lyčių santykiai šeimoje ir darbo rinkoje; tėvystė/motinystė: tarpgeneraciniai santykiai; paramos šeimai politika, lyčių politika; lyginamieji tarptautiniai tyrimai.

Arvydas Virgilijus

Matulionis

Sociologijos institutas
prof., mokslininkas emeritas
Mokslinių interesų sritys: Socialinė stratifikacija; kultūros; politikos ir švietimo sociologija; gyvenimo stilius.

Rita

Matulionytė

Teisės institutas
VeidAI projekto vadovė
Mokslinių interesų sritys: Informacinių technologijų ir intelektinės nuosavybės teisė, dirbtinio intelekto teisinis reguliavimas.

Rasa

Melnikienė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja

Ilona

Michailovič

Teisės institutas
dr., PERARA projekto vyriausioji mokslo darbuotoja

Rasa

Miežienė

Sociologijos institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Darbo rinkos politika; darbo sąlygos; gyvenimo lygis ir jo matavimas.

Deiva

Mikelionytė

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
Tyrėja
Mokslinių interesų sritys: Pieno sektoriaus ekonomika, maisto produktų kainų grandinės, maisto produktų tiekimo grandinės, žiedinė ekonomika žemės ir maisto ūkyje.

Sarmitė

Mikulionienė

Sociologijos institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Gyventojų demografinis senėjimas; vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis / atskirtis; vienatvė; amžizmas; kartų solidarumas.
Publikacijos:

Profilis ResearchGate

Mangirdas

Morkūnas

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., vyresnysis mokslo darbuotojas

Julija

Moskvina

Sociologijos institutas
dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Gyventojų užimtumas, užimtumo politika; aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; senėjančios visuomenės iššūkiai darbo rinkai; pažeidžiamos gyventojų grupės darbo rinkoje.

Virginia

Namiotko

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Taikomoji mikroekonomika, aplinkos ekonomika, žemės ūkio politikos priemonių ekonominė analizė.

Simonas

Nikartas

Teisės institutas
dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas
Mokslinių interesų sritys: Bausmių vykdymo teisė, probacija, baudžiamoji teisė, kriminologija, nusikaltimų prevencija.

Aurelija

Novelskaitė

Sociologijos institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Lyčių sociologija: lyčių lygybė, lytis organizacijose, lytis ir profesija; mokslinės veiklos etika: AMTI, akademinis sąžiningumas, organizacinės priemonės; socialinių tyrimų metodologija.

Laima

Okunevičiūtė Neverauskienė

Sociologijos institutas
dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Darbo rinka; darbo rinkos politika; regioninė diferenciacija; tikslinių grupių (pažeidžiamų grupių) integracija ir stebėsena; socialinė ekonomika.

Vilana

Pilinkaitė Sotirovič

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Lyčių ir lygybės politikos kritinė analizė; socialinės ir politinės sąveikos tarp nelygybių; smurtas lyties pagrindu; migracijos tyrimai.

Arūnas

Pocius

Sociologijos institutas
dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Situacijos pokyčių vertinimas regioninėse darbo rinkose; darbo išteklių regioninė vidinė ir išorinė migracija; šešėlinė ekonomika ir nelegalus užimtumas; bendrosios užimtumo ir nedarbo raidos tendencijos; darbo išteklių raidos pokyčiai ir jų kaitos perspektyvos bei gyventojų senėjimo įtaka darbo rinkos raidai; laisvų darbo vietų pokyčio netolygumo vertinimas.

Gintarė

Pociūtė Sereikienė

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Teritorinė poliarizacija, periferijos ir periferizacija, miestų mažėjimas, uždaros gyvenvietės, miesto džentrifikacija ir segregacija.

Darius

Pranka

Teisės institutas
dr., mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Baudžiamosios justicijos teisinio reguliavimo reguliavimo ir teismų praktikos tobulinimo perspektyvos.

Dovilė

Pūraitė-Andrikienė

Teisės institutas
dr., mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys: Konstitucinė teisė, konstitucinės justicijos proceso teisė, žmogaus teisės, Europos Sąjungos teisė.

Petras

Ragauskas

Teisės institutas
dr., mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys: Konstitucinė teisė, teisės teorija, žmogaus teisės, korupcijos prevencija, baudžiamoji teisė, civilinė teisė.

Gražina

Rapolienė

Sociologijos institutas
dr., mokslo darbuotoja