Lietuvos socialinių mokslų centras

vln

Misija

Lietuvos socialinių mokslų centro misija – kurti ir skleisti mokslo žinias ekonomikos, sociologijos ir teisės mokslų srityse, siekiant jomis grįstų viešosios politikos sprendimų ir inovacijų diegimo, stiprinant mokslo, verslo bei visuomenės sanglaudą ir gyventojų gerovę.

Vizija

Lietuvos socialinių mokslų centras yra patikima jungtis tarp modernaus mokslo bei efektyvaus valstybės valdymo.

Patikimumo kriterijai – aukštos mokslininkų kompetencijos, tarptautinis pripažinimas bei nuolatiniai ir aktyvūs kontaktai su valstybės valdymo institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.

Vertybės

 • Aukšta profesinė kompetencija
 • Inovatyvumas
 • Sąžiningumas
 • Noras būti naudingam
 • Žinių siekimas
 • Atvirumas
 • Patikimumas

Filosofija

 • Darbuotojų gerovė ir tobulėjimo galimybės
 • Efektyvumas (žmogiškųjų bei finansinių išteklių panaudojimas)
 • Tarptautiškumas (publikacijos, projektai, dalyvavimas)
 • Matomumas
 • Bendradarbiavimas
 • Etika

Darbuotojai

 • Intelektualūs
 • Asmenybės (originalios, principingos)
 • Plačių pažiūrų
 • Dinamiški
 • Kuriantys ilgalaikius patikimus santykius

Aplinka

 • Patraukli
 • Skatinanti
 • Tvarkinga
 • Tausojanti
 • Demokratiška
 • Įtrauki, palaikanti
 • Išskirtinumas

Išskirtinumas

 • Aukšto lygio įvairių socialinių mokslų kompetencijų kompleksiškumas
 • Ilgalaikio bendradarbiavimo su valstybės valdymo institucijomis, socialiniais partneriais bei NVO patirtis
 • Platus (įvairių lygių) tarptautinis bendradarbiavimas socialinių mokslų srityse

Strategija

 • Mokslinių tyrimų kompleksiškumo, įvairovės bei inovatyvumo didinimas ir skatinimas
 • Bendradarbiavimo su valstybės valdymo bei socialinių partnerių  institucijomis ir NVO stiprinimas
 • Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra
 • Mokslinės veiklos ir karjeros patrauklumo didinimas

Istorija

Lietuvos socialinių mokslų centras (LSMC) įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260 „Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto reorganizavimo, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto reorganizavimo į Lietuvos socialinių mokslų centrą sujungimo būdu sąlygų aprašo ir Lietuvos socialinių mokslų centro įstatų patvirtinimo“.

2021 m. sausio 1 d. LSMC perėmė visas Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto teises ir pareigas.

edit-gadsden-1616084_1920
Old Museum
bar-1846137_1920
Close Search Window
Skip to content