Vyriausiojo mokslo darbuotojo (2 etatai).

Darbo pobūdis:

 • vykdyti tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir MTEP projektus, skelbti tyrimų rezultatus mokslo straipsniuose ir monografijose;
 • inicijuoti socialinių inovacijų projektus ir dalyvauti juose;
 • bendradarbiauti su kitais tyrimų institutais, mokslo ir studijų institucijomis
  Lietuvoje ir užsienyje;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant
  praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • rengti mokslininkus (mokslininkus stažuotojus);
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir ekonomikos mokslo sklaidos veikloje.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų ekonomikos ar vadybos krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti vyriausiojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus ir gebėjimus, nustatytus Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše;
 • gerai išmanyti mokslinių straipsnių, monografijų, mokslo tyrimų rengimo reikalavimus, mokėti užsienio kalbą (pageidautina – anglų k.) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • turėti mokslinių tyrimų vykdymo patirties vienoje iš šių socialinių mokslų krypčių: ekonomikos, vadybos ir administravimo;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės ir akademinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
 • privalumas – darbo doktorantūroje patirtis: mokslinis vadovas/konsultantas, doktorantūros komiteto pirmininkas/narys, disertacijos gynimo tarybos pirmininkas/narys ar oponentas.

 

Pretendentai viešam konkursui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą direktoriaus vardu dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (kopiją);
 • gyvenimo aprašymą;
 • aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro arba vienpakopių profesinių studijų laipsnį) liudijantį dokumentą (kopiją);
 • dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnį (kopiją);
 • dokumentus ir informaciją, patvirtinančius atitiktį LSMC vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybei kvalifikacinių reikalavimų apraše numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams;
 • individualų savo 5 metų laikotarpio mokslinės ir su ja susijusios veiklos planą einant siekiamas pareigas (užpildyti lentelę pagal formą).

 

Dokumentai priimami iki 2024 m. rugsėjo 16 d. 15 val. el. paštu ekvi@ekvi.lt arba adresu: LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas, A. Vivulskio 4A-13, LT-03220 Vilnius. Informacija teikiama telefonais (+370 5) 261 8147; (+370 5) 261 4525.

Konkursas vyks LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institute. Informacija, kokiu metu vyks konkursas bus paskelbta tinklalapyje https://www.ekvi.lt/ , pasibaigus dokumentų pateikimo terminui.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis žodžiu. Konkurso dieną pretendentai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas skelbia konkursą šioms pareigoms užimti

Konkursai, Skelbimas, TI|

Vyriausiojo mokslo darbuotojo (2 etatai). Darbo pobūdis: vykdyti tarptautinius ir nacionalinius mokslinių... Skaityti daugiau → Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas skelbia konkursą šioms pareigoms užimti

LSMC Teisės institutas skelbia konkursą šioms pareigoms užimti

Konkursai, TI|

Teisinės sistemos tyrimų skyriaus mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1 dydžio pareigybei Darbo pobūdis:... Skaityti daugiau → LSMC Teisės institutas skelbia konkursą šioms pareigoms užimti

Kviečiame į Justo Štreimikio daktaro disertacijos gynimą

Konkursai, Skelbimas, TI|

2023 m. gruodžio 8 d. 13 val. bus ginama Justo ŠTREIMIKIO daktaro disertacija tema: „Gamybos... Skaityti daugiau → Kviečiame į Justo Štreimikio daktaro disertacijos gynimą

Kviečiame į Vaidos Šapolaitės daktaro disertacijos gynimą

Konkursai, Skelbimas, TI|

2023 m. gruodžio 8 d. 9 val. bus ginama Vaidos ŠAPOLAITĖS daktaro disertacija tema: „Žemės ūkio... Skaityti daugiau → Kviečiame į Vaidos Šapolaitės daktaro disertacijos gynimą

LSMC Teisės institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

Konkursai, TI|

Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus Vyriausiojo (-iosios) mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1 dydžio... Skaityti daugiau → LSMC Teisės institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą 2023 m.

Konkursai, TI|

Artimiausiu laikus bus skelbiamas priėmimas į jungtinę Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir... Skaityti daugiau → Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą 2023 m.

LSMC Sociologijos institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

Konkursai, Skelbimas, TI|

Skelbiamas viešas konkursas eiti šioms pareigoms:   LSMC Sociologijos instituto Regionų ir miestų... Skaityti daugiau → LSMC Sociologijos institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

LSMC Sociologijos institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

Konkursai, TI|

LSMC Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriuje – jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo... Skaityti daugiau → LSMC Sociologijos institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

LSMC Teisės institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

Konkursai, TI|

Kriminologinių tyrimų skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1 dydžio pareigybei   Darbo... Skaityti daugiau → LSMC Teisės institutas skelbia konkursą pareigoms užimti

Close Search Window
Skip to content