Konkursai, TI|

Teisinės sistemos tyrimų skyriaus mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1 dydžio pareigybei

Darbo pobūdis:

 • atlikti mokslinius teisinės sistemos tyrimus, numatytus Instituto veiklos planuose, ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Asmens teisių įgyvendinimo iššūkiai modernioje visuomenėje: naujų ir besikeičiančių teisių dilemos” (žr.: https://teise.org/wp-content/uploads/2023/01/LSMC-TI-Ilgalaike-programa-Asmens-teises.pdf) ir skelbti jų rezultatus;
 • tirti įstatymų leidybą, teisės aktų sisteminimą bei kodifikavimą ir teikti siūlymus
  šios veiklos gerinimui;
 • atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
 • bendradarbiauti su kitais tyrimų institutais, mokslo ir studijų institucijomis
  Lietuvoje ir užsienyje;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant
  praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • rengti mokslininkus (mokslininkus stažuotojus);
 • vykdyti tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir MTEP projektus;
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus ir gebėjimus, nustatytus (Lietuvos socialinių mokslų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų
  apraše);
 • gerai išmanyti mokslinių straipsnių, monografijų, mokslo tyrimų rengimo reikalavimus;
  mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
  mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties.

 

Pretendentai viešam konkursui pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą direktoriaus vardu dalyvauti konkurse konkrečiai pareigybei užimti;
 2. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro arba vienpakopių profesinių studijų laipsnį) liudijantį dokumentą (kopiją);
 5. Dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnį (kopiją);
 6. Dokumentus, patvirtinančius atitiktį Centro mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų konkurso būdu užimti pareigas apraše numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams (užpildyti lentelę pagal formą);
 7. Individualų savo 5 metų laikotarpio mokslinės ir su ja susijusios veiklos planą einant siekiamas pareigas.

 

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 7 d. 15 val. adresu: info@teise.org. Informacija
teikiama telefonu (+370 5) 249 7591.
Informacija, kokiu metu vyks konkursas bus paskelbta tinklalapyje, žiūrėti čia.
Pasiteiravimui – komisijos pirmininkas – Simonas Nikartas, simonas.nikartas@teise.org  

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content