Konkursai, Skelbimas, TI|

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos instituto Regionų ir miesto tyrimų skyriuje – Vyriausiojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).

 

Specialūs reikalavimai: turėti patirties vykdant tyrimus ir mokslinių publikacijų turizmo sociologijos ir turizmo geografijos srityse. Gebėti taikyti kiekybinius ir kokybinius sociologinius tyrimų metodus, turėti patirties inicijuojant ir koordinuojant empirinius visuomenės nuomonės ir kitus sociologinius tyrimus, turėti vadovavimo nacionaliniams ar tarptautiniams mokslo projektams patirties.

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių
  mokslų centro Mokslo tarybos posėdyje 2023 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. MT2023-N6 „Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas“ (https://lstc.lt/veikla-reglamentuojantys-dokumentai/).
 2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

 1. Prašymas Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus vardu;
 2. Mokslo darbų sąrašas (pageidautina iš eLABos sistemos) ir svarbiausiųjų kopijos;
 3. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
 4. Individualus veiklos planas 5 metų laikotarpiui mokslinėms ir susijusioms veikloms siekiamose pareigose.

 

Ne Centro darbuotojams (papildomai):

 1. Gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
 2. Aukštojo mokslo diplomas;
 3. Kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
 4. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas (kopija).

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.


Dokumentų pateikimo terminas: 2024-11-29, 15 val.
Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 211 3774; el. p.: monika@ces.lt
Konkurso data: 2024 m. gruodžio 12 d.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content