Socialiniai iššūkiai gerovės visuomenei technologinės ir demografinės kaitos kontekste (2022–2026 m.)

PROGRAMĄ VYKDO:

LSMC Sociologijos institutas

 

PROGRAMOS VADOVAS:

Dr. Andrius Marcinkevičius

 

PROGRAMOS TIKSLAS:

Tirti technologinės ir demografinės kaitos keliamus iššūkius gerovės visuomenės plėtrai Lietuvoje, taip pat identifikuoti socialinės / ekonominės politikos priemones, skatinančias gerovės visuomenės kūrimąsi.

 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

• analizuoti demografinių procesų ir struktūrų pokyčius bei gyventojų politikos atsaką;

• tirti lygių galimybių įgyvendinimo politikos poveikį socialinių grupių gerovei ir savijautai;

• tirti teritorines nelygybes ir erdvinį neteisingumą sąlygojančius veiksnius ir jų mažinimo prielaidas;

• tirti socialinės politikos tvarumo ir atnaujinimo poreikį žvelgiant per gyventojų socialinės apsaugos, pajamų ir turto nelygybės, socialinių paslaugų sistemos aprūpinimo žmogiškaisiais resursais, gyventojų nuostatų kaitos perspektyvas;

• tirti darbo rinkos pokyčius ir užimtumo kokybę kintančioje aplinkoje.

 

Plačiau…

Grįžti atgal

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content