Naujienos, TI|

Spalio 24-28 dienomis Pietryčių Europos Universitete (angl. South East European University, SEEU) Šiaurės Makedonijoje vyko  projekto „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas“ (BRIDGE) renginiai akademinei bendruomenei. Renginiuose dalyvavo Bridge projekto partneriai iš  Upsalos universiteto (Švedija), Mendelio universiteto (Čekijos Respublika), Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (Lietuva), Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto (Lietuva), Pietryčių Europos universiteto (Šiaurės Makedonija) bei Chersono valstybinio technikos universiteto (Ukraina).

Spalio 25 dieną Tetove organizuota konferencija “Dalijimasis gerąja akademinio sąžiningumo praktika sėkmingesniam verslui ir bendruomenei” (angl.  Sharing good practices of academic integrity for a better business and community). Konferenciją moderavo prof. dr. Veli Kreci (SEUU), BRIDGE projekto veiklas pristatė projekto vadovė dr. Sonja Bjelobaba (Upsalos universitetas). Konferencijos metu pranešimus akademinio sąžiningumo moksle ir versle temomis skaitė prof. dr. Veland Ramadani (SEUU), prof. dr. Veronika Kareva (SEUU), prof. dr. Ali Pajaziti (SEUU), prof. dr. Gadaf Rexhepi (SEUU), Zharko Trajkov („Macedonian Broadcasting“, Šiaurės Makedonija). Popietinėje sesijoje konferencijos dalyviai buvo kviečiami diskutuoti. Surengtos trys diskusijų sesijos: pagalba institucijoms skatinant akademinį ir tyrimų sąžiningumą; akademinis bei tyrimu sąžiningumas universitetams bendradarbiaujant su verslu; bei akademinio ir tyrimų  sąžiningumo skatinimas piliečių moksle. Diskusijų sesijas moderavo BRIDGE projekto komandos nariai: Veli Kreci (SEUU), Sonja Bjelobaba (Upsalos universitetas), Sandra Krutulienė (LSMC), Hajrulla  Hajrullaj (SEUU), Julija Umbrasaitė ir Birutė Liekė (AEPKT).

Konferencija sulaukė nemažo dalyvių susidomėjimo bei Tetovo vietinės televizijos dėmesio.

Spalio 26-27 dienomis Tetove BRIDGE projekto komanda surengė akademinio ir tyrimu sąžiningumo mokymus. Spalio 26 d. mokymai organizuoti magistrantams ir doktorantams, spalio 27 d. mokymai surengti doktorantų ir magistrantų moksliniams vadovams. Mokymų metu dalyviai be kitų akademinės ir tyrimu etikos sąžiningumo temų supažindinti su kontrolinių klausimų paketais (angl. Checklist) magistrantams, doktorantams bei moksliniams vadovams, pristatytos “Sąžiningumo mokslo ir verslo bendradarbiavime gairės” (angl. Guidelines for Integrity in Research and Business Collaboration) bei “Mokslinių tyrimų etikos ir mokslinio sąžiningumo piliečių moksle gairės” (angl. Guidelines for Research Ethics and Research Integrity in Citizen Science). Dalyviai buvo mokomi naudojant sužaidybintą ugdymo medžiagą, nagrinėjo akademinės ir tyrimu etikos versle bei piliečių moksle dilemas, buvo kviečiami diskutuoti.

Spalio 24 ir 28 dienomis Skopje vyko BRIDGE projekto komandos susitikimai, kurių metu buvo aptariama projekto eiga, veiklos bei suplanuoti  projekto darbai artimiausiu metu.

Informacija apie projektą (vykdomas veiklas, projekto eigą ir projekto rezultatus – edukacinę medžiagą, kuri po projekto bus laisvai prieinama visiems) talpinama projekto internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose.

Kviečiame mus sekti:

http://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/ 

Twitter: @projectbridge_

Facebook: @infobridgeproject

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content