Map Unavailable

Renginio data:
2021 2 gruodžio - 14:00 - 15:30


Viešosios paskaitos metu LSMC SI Regionų ir miestų tyrimų skyriaus mokslo darbuotoja, dr. Viktorija Baranauskienė aptars socioteritorinės atskirties problemas, kylančias periferiniuose Lietuvos regionuose (didesnį dėmesį skiriant Šiaurės rytų Lietuvos retai gyvenamoms kaimiškoms teritorijoms). Paskaita parengta autorės daktaro disertacijos, apgintos 2021 m. gegužės mėn. 14 d., pagrindu.

Intensyvūs urbanizacijos procesai (ypač augantys trys (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) metropoliniai regionai) didino šalies vystymosi poliarizaciją bei nutolusių regionų periferizaciją. Tokiose teritorijose vykstantys spartūs depopuliacijos procesai lėmė kaimo gyventojų skaičiaus ir tankio mažėjimą, kas sudarė prielaidas viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.) tinklui susitraukti. Vykdyti tyrimai atskleidė, kad kaimiškų teritorijų depopuliacija yra daug spartesnė nei manyta iki šiol, o viešųjų įstaigų tinklas periferinėse savivaldybėse ne tik mažėja, bet ir vis labiau koncentruojasi savivaldybių administraciniuose centruose. Faktinė kaimiškų periferinių seniūnijų socioteritorinė atskirtis didėja netolygiai ir labai priklauso nuo jos geografinės padėties. Vietos valdžios priimami sprendimai, lemiantys kur ir kada konkrečios įstaigos bus uždaromos, ne visada yra optimalūs atsižvelgiant į besiformuojančią teritorijos apgyvenimo struktūrą ar geografinę padėtį, todėl gyventojų socioteritorinė atskirtis (fizinio paslaugų pasiekiamumo prasme) auga netolygiai. Vykstant depopuliacijos procesams šalies periferiniuose regionuose įstaigų tinklo optimizavimas – neišvengiamas, tačiau jis turi būti vykdomas atsižvelgiant ne tik į depopuliacijos, bet ir gyventojų struktūros kaitos procesus, konkrečių vietovių charakteristikas ir gyvenviečių geografinę padėtį.

Viešosios paskaitos metu bus pristatyta:

  • Lietuvos V. Baranauskienės sudaryta Lietuvos seniūnijų urbanizacijos lygio tipologija, kuria remiantis buvo išskirtos kaimiškos retai apgyventos teritorijos, kur kaimo gyventojų tankis yra ≤ 12,5 gyv./km2.
  • Lietuvos apgyvenimo struktūros transformacijos (gyventojų skaičiaus ir sudėties kaitos 2001–2018 m. kontekste).
  • Viešųjų paslaugų tinklo transformacija gyventojų retėjimo kontekste.
  • Socioteritorinės atskirties teritoriniai skirtumai ir vietos valdžios požiūris į socioteritorinę atskirtį.

 

Vieša V. Baranauskienės paskaita vyks gruodžio 2 d., 14 – 15:30 val., nuotoliniu būdu. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis prašome el. paštu: lsmc@lcss.lt.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content