Naujienos, TI|

Gegužės 4-6 dienomis Sociologijos institute vykdomo BRIDGE projekto tyrėjos Inga Gaižauskaitė, Sandra Krutulienė ir Sonata Vyšniauskienė kartu su projekto partneriais pristatė projekto rezultatus hibridiniu formatu vykusioje konferencijoje „Etika ir sąžiningumas besikeičiančiame pasaulyje“ (angl. „Ethics and Integrity in the Changing World“, ECAIP2022). Konferenciją organizavo Europos akademinio sąžiningumo tinklas (angl. European Network for Academic Integrity, ENAI), Porto universiteto Medicinos fakultetas ir Porto universitetas.

Siekiant gauti dalyvių grįžtamąjį ryšį apie kuriamus projekto rezultatus, konferencijos metu buvo surengti trys praktiniai seminarai (angl. workshops). Projekto tyrėjos – Inga Gaižauskaitė, Sonja Bjelobaba (Upsalos universitetas, Švedija) ir Dita Henek Dlabolova (Mendelio universitetas Brno, Čekija) vyko į Porto (Portugalija) ir koordinavo seminarus vietoje, kiti projekto tyrėjai jungėsi nuotoliniu būdu. BRIDGE komandos nariai ne tik pristatė projekto rezultatus konferencijos dalyviams, tačiau turėjo puikią galimybę plėsti profesinius ryšius su užsienio kolegomis bei pasisemti naujausių žinių iš savo sričių ekspertų.

Pirmąją konferencijos dieną BRIDGE praktiniame seminare pristatė vieną iš projekte kuriamų žaidimų. Pagrindinė žaidimo veikėja doktorantė susiduria su galimai duomenų fabrikavimo atveju. Kaip doktorantė turėtų elgtis tokioje situacijoje? Naudojant interaktyvią „Mentimeter“ priemonę, seminaro dalyviai žaidimo veikėjos vardu priėmė sprendimus ir vystė žaidimo istoriją. Vėliau naudojant interaktyvią „Padlet“ priemonę seminaro dalyviai pateikė grįžtamojo ryšio komentarus.

Antrąją konferencijos dieną BRIDGE komanda surengė daug dėmesio sulaukusį praktinį seminarą, kuriame pristatė kontrolinių klausimų sąrašus (angl. checklists). Kontrolinių klausimų sąrašai skirti magistrantams, doktorantams ir jų vadovams, siekiant palengvinti perėjimą nuo akademinio sąžiningumo prie sąžiningumo moksliniuose tyrimuose rengiant baigiamuosius darbus ir/ar pirmąsias publikacijas. Į konferenciją susirinkę akademinio sąžiningumo ir sąžiningumo moksliniuose tyrimuose sričių ekspertai buvo supažindinti su pirmosiomis kontrolinių klausimų sąrašų versijomis ir (po atidžios jų peržiūros) pateikė BRIDGE komandai vertingas grįžtamojo ryšio pastabas.

Paskutiniąją konferencijos dieną BRIDGE praktiniame seminare pristatė „Etiško piliečių mokslo gaires“. Projekto tyrėjai kartu su seminaro dalyviais aptarė skirtingus požiūrius į piliečių mokslą ir etines problemas, kurios iškyla ar galėtų iškilti vykdant tokius projektus.

Po konferencijos BRIDGE komanda tęsia projekto darbus ir atsižvelgiant į sukauptą grįžtamąjį ryšį tobulina projekte kuriamus rezultatus. Visos projekte sukurtos mokomosios priemonės bus laisvai prieinamos projekto tinklapyje. Informacija apie projekto eigą ir rezultatus reguliariai skelbiama projekto Facebook ir Twitter paskyrose.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content