Konkursai, TI|

Artimiausiu laikus bus skelbiamas priėmimas į jungtinę Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos mokslo krypties (S 004) doktorantūrą.


2023 m. Ekonomikos mokslo krypties (S 004) doktorantūros temos ir vadovai:


Finansinio rezultatyvumo integruotas vertinimas / Integrated Assessment of Financial Performance (vad. dr. Tomas Baležentis).
Gyvūnų gerovės reikalavimų įtakos kiaulininkystės sektoriui vertinimas / Assessment of the Impact of Animal Welfare Requirements on the Pig Farming Sector (vad. dr. Aistė Galnaitytė).

Aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio modeliavimas bioekonomikos sąlygomis / Modelling of High value-added Agriculture in the Context of the Bioeconomy (vad. dr. Nelė Jurkėnaitė).

Socialinėmis inovacijomis grįstos žemės ūkio ir kaimo politikos modeliavimas neapibrėžtumo sąlygomis / Social Innovation Grounded Rural Development Policy Modelling in Uncertainty Conditions (vad. dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, dr. Rita Lankauskienė).

Universaliųjų bazinių pajamų įvedimo modelis / Model for Introducing Universal Basic Income (vad. prof. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė).

Makroekonominių ir nekilnojamojo turto rinkos rodiklių tarpusavio ryšio vertinimas / Evaluation of the Dynamical Relationship Between Macroeconomic and Real Estate Market Variables (vad. dr. Jelena Stankevičienė)..

Potencialių priemonių, galinčių sumažinti rinkos galios naudojimą šalies ekonomikoje, daugiakriterinis vertinimas / Multi-criteria Assessment of Potential Measures to Reduce the Use of Market Power in the Domestic Economy (vad. dr. Mangirdas Morkūnas).

Apsirūpinimo maistu iššūkiai tarptautinės prekybos pokyčių kontekste / Challenges for Food Security in the Context of the Shifts in the International Trade (vad. dr. Tomas Baležentis, dr. Rasa Melnikienė).

Apsirūpinimas maistu klimato kaitos kontekste / Food Security amid Climate Change (vad. dr. Tomas Baležentis).

Tvarios kaimo plėtros vertinimas Europos Sąjungoje / Analysis of the Sustainable Rural Development in the European Union (vad. dr. Tomas Baležentis, dr. Rasa Melnikienė).


Kviečiame sekti naujienas ir jungtis prie doktorantų

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content