Naujienos, TI|

Socialinių mokslų centro mokslininkės Teisės instituto darbuotojos dr. Salomėjos Zaksaitės mokslinis straipsnis buvo publikuotas prestižinėje mokslo darbų leidykloje „Springer“.


Straipsnis aktualus akademinei bendruomenei, teisininkams ir plačiajai visuomenei – jame Sausio 13-osios byla ir įvykiai kontekstualizuojami kitų teismo procesų, kriminologinių teorijų bei protesto akcijų aspektu. Nagrinėjamos selektyvaus teisingumo, akivaizdžiai neteisėto įsakymo žudyti ir paribių veiklos (angl. edgework) temos.
Straipsnis „Lithuania’s “Bloody Sunday”: a criminological and legal approach“ išleistas moksliniame žurnale „Crime Prevention and Community Safety“.
Su moksliniu straipsniu galite susipažinti nuorodoje.
DOI: https://doi.org/10.1057/s41300-022-00166-w 

 

Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą finansuojamą projektą „Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas“ (SAUSIO13). Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-20-14.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content