Naujienos, TI|

Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius prof. dr. Boguslavas Gruževskis ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas spalio 13 d. pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

 

Sutarties esmė – tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant tiriamąją veiklą ir tyrimų rezultatų sklaidą, keičiantis abiem pusėms naudinga informacija, siekiant mokslo žiniomis grįstų viešosios politikos sprendimų ir inovacijų diegimo, stiprinant mokslo, verslo ir visuomenės sanglaudą. Sutartyje numatomos galimybės organizuoti Lietuvos socialinių mokslų centro tyrėjų darbų publikavimą Nacionalinės bibliotekos mokslo žurnaluose; kartu dalyvauti vykdomuose mokslo srities tyrimuose ir projektuose; pirmumo teise teikti bibliografinių sąrašų sudarymo paslaugas; pagal poreikį centro tyrėjams organizuoti naudojimosi duomenų bazėmis mokymus; suteikti prieigą prie Nacionalinės bibliotekos rengiamos analitinės medžiagos ir kt. Be to, numatytas bendradarbiavimas organizuojant ir įgyvendinant bendrus edukacinius renginius, kitas veiklas, keičiantis žiniomis bei patirtimi mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse.

 

Centro direktorius B. Gruževskis po sutarties pasirašymo pažymėjo, kad bendradarbiavimą su Nacionaline biblioteka skatina būtinumas plačiau atskleisti socialinių mokslų tyrimų rezultatus Lietuvos visuomenei ir efektyviau bei labiau visapusiškai panaudoti mokslininkų potencialą, atskleidžiant pasauliui modernios Lietuvos kultūrinį ir socialinį turinį. „Ieškome bendradarbiavimo būdų, kurie kurtų vertę ir bibliotekai, ir Lietuvos socialinių mokslų centrui. Džiaugiamės visišku tarpusavio supratimu. Tikiu, kad suvieniję bibliotekos ir centro bendruomenių intelektinius pajėgumus, ekspertines žinias ir įdirbį sustiprinsime gebėjimus geriau užtikrinti mūsų paslaugų vartotojų interesus“, – sakė R. Gudauskas.

 

Nuotraukų autorius – Vygaudas Juozaitis (Nacionalinė biblioteka).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content