Konkursai, TI|

Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus

Vyriausiojo (-iosios) mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1 dydžio pareigybei

 

Darbo pobūdis:

 • atlikti baudžiamosios justicijos tyrimus ir kitus taikomuosius mokslo plėtros darbus, numatytus Instituto veiklos planuose, ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“, ir skelbti tyrimų rezultatus;
 • vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai;
 • vertinti teisės aktus, reguliuojančius baudžiamuosius, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisinius santykius, bei jų projektus teisiniu požiūriu;
 • dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • palaikyti ryšius su užsienyje esančiais tyrimų institutais, juose dirbančiais mokslininkais, kitomis su šia sritimi susijusiomis organizacijomis bei jų darbuotojais;
 • dalyvauti Instituto vykdomuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti vyriausiojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2 (https://teise.org/wp-content/uploads/2018/11/LTI_Kvalifikaciniai_reikalavimai-2019-01-01.pdf);
 • turėti ne mažesnę nei 5 metų mokslinio tiriamojo, taikomojo ir (ar) mokslo sklaidos darbo patirtį;
 • turėti mokslo projektų vykdytojo darbo patirties;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

 

Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus

mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1 dydžio pareigybei

 

Darbo pobūdis:

 • atlikti baudžiamosios justicijos tyrimus ir kitus taikomuosius mokslo plėtros darbus, numatytus Instituto veiklos planuose, ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“, ir skelbti tyrimų rezultatus;
 • vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai;
 • vertinti teisės aktus, reguliuojančius baudžiamuosius, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisinius santykius, bei jų projektus teisiniu požiūriu;
 • dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • palaikyti ryšius su užsienyje esančiais tyrimų institutais, juose dirbančiais mokslininkais, kitomis su šia sritimi susijusiomis organizacijomis bei jų darbuotojais;
 • dalyvauti Instituto vykdomuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2 (https://teise.org/wp-content/uploads/2018/11/LTI_Kvalifikaciniai_reikalavimai-2019-01-01.pdf);
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties: prioritetas – tyrimų atlikimas pagal ilgalaikę mokslo programą „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“ ir publikacijų tarptautiniuose žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksus SNIP ir/ar IF, turėjimas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymą (laisva forma, iki 1 psl.).
 7. Dokumentus, patvirtinančius atitiktį numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir skelbime užimti pareigas keliamiems reikalavimams.
 8. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal išsamų bibliografinį aprašą.
 9. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją.

 

Dokumentai priimami iki 2023 m. gruodžio 8 d. 15 val.  adresu: info@teise.org arba LSMC Teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu (+370 5) 2497591.

 

Informacija, kokiu metu vyks viešas seminarasdiskusija pristatant planuojamos mokslinės veiklos perspektyvumą ir jos atitiktį Instituto tikslams, bus paskelbta tinklalapyje: https://teise.org/apie-mus/konkursai/

 

Pasiteiravimui – komisijos pirmininkas – Simonas Nikartas, simonas.nikartas@teise.org

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content