Konkursai, TI|

LSMC Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriuje – jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato)

 

Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų regioninių tyrimų, kaimo plėtros politikos, bendruomeninių organizacijų tinklo tyrimų srityse. Prioritetas teikiamas studijuojantiems doktorantūroje arba baigusiems doktorantūros studijas. Pageidautina: mokėti dirbti su erdvinių duomenų rinkiniais –  ArcGIS (ArcGIS Pro, ArcGIS Online) ar kita, erdviniams duomenims apdoroti skirta, programine įranga.

Reikalavimai pretendentams:
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo” (https://lstc.lt/veikla-reglamentuojantys-dokumentai/).
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
1. Prašymas Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus vardu;
2. Atestacinė kortelė;
3. Mokslo darbų sąrašas;
4. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
5. Svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
1. Gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
2. Aukštojo mokslo diplomas;
3. Kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

 

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2023-05-31, 15 val.
Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 211 3774; el. p.: monika@ces.lt
Konkurso data: 2023 m. birželio 15 d.

Daugiau informacijos čia.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content