Konkursai, Skelbimas, TI|

Skelbiamas viešas konkursas eiti šioms pareigoms:

 

LSMC Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriuje – Jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų rinkėjų elgesio, Lietuvos elektorinės regioninės struktūros tyrimų srityse. Prioritetas teikiamas studijuojantiems doktorantūroje arba baigusiems doktorantūros studijas. Pageidautina: mokėti dirbti su erdvinių duomenų rinkiniais – ArcGIS (ArcGIS Pro, ArcGIS Online) ar kita, erdviniams duomenims apdoroti skirta, programine įranga.

 

LSMC Sociologijos instituto Socialinės politikos tyrimų skyriuje – Jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų šeimos politikos, gerovės valstybės tyrimų srityse. Prioritetas teikiamas studijuojantiems doktorantūroje arba baigusiems doktorantūros studijas. Pageidautina: mokėti taikyti kokybinių ir kiekybinių tyrimų duomenų apdorojimo technikas, dirbti su SPSS programa, turėti socialinės politikos programų vertinimo patirties.

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo tarybos 2021 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. MT2021-N2 „Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių minimalių Kvalifikacinių reikalavimų konkurso būdu užimti pareigas aprašas“ (https://lstc.lt/veikla-reglamentuojantys-dokumentai/).
 2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

 1. Prašymas Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus vardu;
 2. Atestacinė kortelė;
 3. Mokslo darbų sąrašas;
 4. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
 5. Svarbiausieji darbai ar jų kopijos;
 6. Individualus veiklos planas 5 metų laikotarpiui mokslinėms ir susijusioms veikloms siekiamose pareigose.

 

Ne Centro darbuotojams (papildomai):

 

 1. Gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
 2. Aukštojo mokslo diplomas;
 3. Kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;1. Gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
 4. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas (kopija).

Prireikus gali būti paprašyta daugiau dokumentų.

 

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2023-11-30, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 5) 211 3774; el. p.: monika@ces.lt

Konkurso data: 2023 m. gruodžio 14 d.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content