Profesinė sąjunga

LSMC veikia profesinė sąjunga, kuri atstovauja darbuotojų teises ir siekia prisidėti prie darbo sąlygų bei organizacinio klimato institucijoje gerinimo. LSMC profesinė sąjunga taip pat siekia skatinti socialinį dialogą šalyje bei prisidėti prie visų mokslo ir švietimo darbuotojų profesinės gerovės didinimo Lietuvoje.

Pagrindinės LSMC profesinės sąjungos veiklos kryptys:

Darbuotojų profesinių teisių ir interesų atstovavimas;
– Dalyvavimas sprendžiant ginčus su darbdaviu;
– Konsultavimo ir emocinės paramos užtikrinimas kilus nemalonioms situacijoms darbe;
– Darbuotojų atestacijos ir priėmimo į darbą procesų atitikimo teisės aktams, sąžiningumo ir skaidrumo principams stebėsena;
– Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos ir užsienio profesinėmis sąjungomis.

Detalesnė informacija apie profesinės sąjungos veiklos kryptis – Profesinės sąjungos įstatuose.

Plačiau apie profesinių sąjungų vaidmenį, istoriją ir veiklos kryptis –  B. Gruževskio, I. Blažienės ir R. Guobaitės-Kirslienės pranešimas „Profesinės sąjungos Europoje, Lietuvoje ir LSTC“, pristatytas 2020 m. sausio 8 dieną informaciniame seminare.

NORINTIEMS ĮSTOTI Į PROFESINĘ SĄJUNGĄ

Norinčius įstoti į profesinę sąjungą prašome atsiųsti laisvos formos pasirašytą prašymą adresu: margarita.gedvilaite@lcss.lt, taip pat pervesti 5 EUR metinį mokestį į Lietuvos socialinių mokslų centro profesinės sąjungos sąskaitą LT817044060008358779.

NORINTIEMS PAREMTI LSMC PROFESINĘ SĄJUNGĄ:

Lietuvos socialinių mokslų centro profesinė sąjunga (įm. k. 305402917) yra paramos gavėja. Norintys ją paremti, gali prisidėti skirdami dalį savo gyventojų pajamų mokesčio (iki 0,6 proc.). Paremti profesinę sąjungą gali visi norintys, ne tik profesinės sąjungos nariai.

Informacija norintiems paremti: kodas 305402917, pavadinimas – Lietuvos socialinių mokslų centro profesinė sąjunga.

Profesinės sąjungos sudėtis

PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMININKĖ
Margarita Gedvilaitė – Kordušienė | LSMC Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

VALDYBOS NARIAI
Kristina Ambrazevičiūtė | LSMC Teisės instituto mokslo darbuotoja
Julija Moskvina | LSMC Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Gražina Rapolienė | LSMC Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Aldona Stalgienė | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto tyrėja

Close Search Window
Skip to content