Mokslo taryba

Mokslo taryba yra kolegialus Lietuvos socialinių mokslų centro valdymo organas, ją sudaro 19 narių. LSMC Mokslo taryba svarsto pasiūlymus dėl Centro įstatų keitimo, svarsto ir tvirtina Centro mokslinę veiklą ir eksperimentinę plėtrą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Centras įgyvendina savo tikslus ir uždavinius, taip pat atlieka kitas LSMC įstatuose nustatytas funkcijas.

 

Mokslo tarybos sudėtis (kadencija nuo 2021 m. kovo 26 d.)

TARYBOS PIRMININKAS
Skirmantas Bikelis | LSMC Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAI
Tomas Baležentis | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Donatas Burneika | LSMC Sociologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

TARYBOS SEKRETORĖ
Dalia Gedzevičienė | LSMC Teisės instituto vyriausioji specialistė

TARYBOS IŠRINKTIEJI NARIAI
Jolanta Apolevič | LSMC Teisės instituto mokslo darbuotoja
Inga Blažienė | LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
Aistė Galnaitytė | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Rasa Melnikienė | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vadovė
Sarmitė Mikulionienė | LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
Aušra Maslauskaitė | LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
Virginija Namiotko | LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Simonas Nikartas | LSMC Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas
Rūta Vaičiūnienė | LSMC Teisės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

TARYBOS PASKIRTIEJI NARIAI
Sigitas Dimaitis | Žemės ūkio rūmų direktorius
Irena Emilija Juozeliūnienė |VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto profesorė
Dalia Asta Mikelėnienė  | Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko patarėja  

MINISTERIJŲ PASKIRTIEJI TARYBOS NARIAI
Justina Jakštienė | Socialinės apsaugos ir darbo apsaugos ministerijos viceministrė
Vygantas Katkevičius | Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas
Laima Taparauskienė | Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė
Jurga Greičienė | Teisingumo ministerijos viceministrė

Mokslo tarybos dokumentai


Close Search Window
Skip to content