Uncategorized @lt|

Vyresniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (1 etatas):


Pretendentams keliami reikalavimai:
-turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
-atitikti vyresniojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvosteisės instituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2 (https://teise.org/wp-content/uploads/2018/11/LTI_Kvalifikaciniai_reikalavimai-2019-01-01.pdf);
-turėti ne mažesnę nei 5 metų mokslinio tiriamojo, taikomojo ir/ar mokslo sklaidos darbopatirtį;
-turėti mokslo projektų vykdytojo darbo patirties;
-mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
-mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštuir žodžiu lietuvių kalba;
-mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
-išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
-sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

 

Mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato):


Pretendentams keliami reikalavimai:
-turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
-atitikti mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisėsinstituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2 (https://teise.org/wp-content/uploads/2018/11/LTI_Kvalifikaciniai_reikalavimai-2019-01-01.pdf);
-mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
-mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštuir žodžiu lietuvių kalba;
-mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
-išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
-sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
-turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidosdarbo patirties: prioritetas – tyrimų atlikimas pagal ilgalaikę mokslo programą „Veiksmingų
baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“ ir
publikacijų tarptautiniuose žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksus SNIP ir/ar IF, turėjimas.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:


1. Prašymą dalyvauti konkurse Centro direktoriaus vardu.
2. Gyvenimo aprašymą.
3. Mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymą (laisva forma, iki 1 psl.).
4. Dokumentus, patvirtinančius atitiktį numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir skelbime
užimti pareigas keliamiems reikalavimams.
5. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal išsamų bibliografinį aprašą.
6. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):


1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).
2. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.
Dokumentų pateikimo terminas: iki 2022-05-02, 15 val.

Dokumentai teikiami adresu: info@teise.org arba LSMC Teisės institutas Ankštoji g. 1A,
Vilnius, 201 kab., tel. (+370 5) 2497591.

 

Pasiteiravimui – komisijos pirmininkas – Simonas Nikartas, simonas.nikartas@teise.org.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content