Naujienos, TI|

Sveikiname Jolantą Aidukaitę, kartu su bendraautoriais sudariusią, parengusią ir išleidusią prestižinės leidyklos Edward Elgar knygą “Iššūkiai gerovės valstybei: šeimos politika ir pensijų politika Baltijos ir Šiaurės šalyse (ang. Challenges to the Welfare State: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries).” 

Šioje išsamioje ir novatoriškoje knygoje atskleidžiama gerovės politikos dinamika skirtingo socioekonominio išsivystymo šalyse, pateikiant lyginamąją trijų Baltijos šalių ir Skandinavijos/Šiaurės šalių gerovės valstybių sistemų analizę. Knyga padeda ieškoti ir apmąstyti novatoriškus būdus spręsti bendrus Europos gerovės valstybėms iškilusius iššūkius, tokius kaip gyventojų senėjimas, šeimos deinstitucionaliacija, ekonominė krizė.

Lygindama labiausiai išvystytas Šiaurės šalių gerovės valstybes su mažai tyrinėtomis ir mažiau išvystytomis trijų Baltijos šalių socialinės politikos sistemomis, knyga atgaivina “senąsias” gerovės valstybės teorijas ir gerovės valstybės modelius, aptaria šeimos politikos / lyčių tipologijas ir padeda geriau suprasti sudėtingas socialines rizikas, su kuriomis XXI amžiuje susiduria šeimos ir asmenys. Knyga apima dvi svarbias gerovės valstybės sritis: šeimos politiką ir pensijų draudimą, bet tuo pačiu paliečia ir tokias temas kaip skurdas, socialinis daudimas, lyčių lygybė bei gyventojų senėjimas.

Ši knyga yra aktuali sociologams, politologams, ekonomistams, socialinio darbo ir socialinės politikos tyrėjams bei politikos formuotojams, ypač tiems, kurie domisi Baltijos ir Šiaurės šalimis. Tai taip knyga aktuali studentams ir mokslininkams, besidomintiems šeimos politikos ir pensijų apsaugos reformomis, ir visiems tiems, kurie domisi šiuolaikinėmis gerovės valstybės studijomis Europoje.

Knygos skrajutė

Daugiau informacijos rasite čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Close Search Window
Skip to content