EKVI, Naujienos|

Vykdydami projektą „Veiklos analizės sistema struktūrinių pokyčių, produktyvumo ir klimato sąveikai tirti žemės ūkyje“, Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos kaimo vystymo instituto mokslininkai paskelbė monografiją apie Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio sektoriaus vystymąsi. Monografiją išleido tarptautinė leidykla Springer. Knygos autoriai yra prof. Tomas Baležentis, prof. Dalia Štreimikienė, dr. Nelė Jurkėnaitė ir dr. Vida Dabkienė.

Knygą sudaro penki skyriai. Pirmajame skyriuje pristatoma tyrimo koncepcija ir pagrindinės išvados. Antrąjį knygos skyrių parengė prof. D.Štreimikienė. Jame yra pristatomos žemės ūkio darnumo problemos ir jų raiška strateginiuose ES dokumentuose. Trečiasis knygos skyrius nagrinėja gamybinės technologijos ir efektyvumo pokyčius ES valstybių narių žemės ūkio sektoriuje (parengė prof. T.Baležentis). Dr. N.Jurkėnaitės parengtame ketvirtajame skyriuje analizuojama struktūrinių pokyčių dinamika ES valstybių žemės ūkyje. Penktasis skyrius aptaria Lietuvos žemės ūkio sektoriaus poveikio aplinkai vertinimą taikant pėdsako metodiką (parengė dr. V.Dabkienė).

Baležentis, T.; Štreimikienė, D.; Jurkėnaitė, J.; Dabkienė, V. 2021. Structural Change, Productivity, and Climate Nexus in Agriculture: An Eastern European Perspective. Springer, Cham. 259 p. ISBN 978-3-030-76802-7. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76802-7

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content