Naujienos, TI|

Gegužės 17-19 dienomis Lietuvos socialinių mokslų centre vyko projekto „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas“ (BRIDGE) mokymai akademinei bendruomenei. Skirtingomis dienomis į mokymus kviesti magistrantai, doktorantai ir jų moksliniai vadovai. Iš viso mokymuose dalyvavo 42 akademinės bendruomenės nariai.

Mokymų metu siekta didinti magistrantūros, doktorantūros studijų studentų suvokimą apie akademinį sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje, praplėsti žinias apie akademinio sąžiningumo vertybes, etikos problemas ir iššūkius. Su moksliniais vadovais diskutuota apie akademinio sąžiningumo, tyrimų etikos, verslo etikos ir etiško piliečių mokslo sąsajas, studentų švietimo poreikį siekiant kelti studentų žinių apie akademinį sąžiningumą ir tyrimų etiką lygį aukštosiose mokyklose.

Trys mokymų dienos buvo skirtos mokymų dalyvius supažindinti su projekto veiklomis, pristatyti projekto metu kuriamą edukacinę medžiagą: kontrolinių klausimų sąrašus (ang. checklists) magistrantams, doktorantams ir jų vadovams, skirtus padėti studentams planuoti ir pasirengti mokslinių tyrimų projektų vykdymui, o moksliniams vadovams padėti studentams studijų ir mokslinio darbo rengimo metu išvengti akademinės etikos pažeidimų; gaires, skirtas studentams ir mokslinio darbo vadovams besirengiantiems dalyvauti piliečių mokslo projektuose ar bendradarbiauti su verslo institucijomis mokslo ir studijų srityse; sužaidybintą mokomąją medžiagą, skirtą plėsti studentų suvokimą apie sąžiningumą moksle, padėti atpažinti tyrimų etikos pažeidimus bei galimas šių pažeidimų pasekmes jų akademinei karjerai ar asmeniniam gyvenimui. Mokymų dalyviai taip pat turėjo galimybę pasiklausyti projekto koordinatorės dr. Sonjos Bjelobabos (Upsalos universitetas, Švedija) pristatymų apie akademinį rašymą, etišką publikavimą, ir kitas aktualias temas. Dr. Dita Henek Dlabolová ir Veronika Králíková (Mendelio universitetas Brno) praktinio užsiėmimo metu kartu su mokymų dalyviais ieškojo, kur yra riba tarp plagiato ir korektiško citavimo.

Mokymų dalyviai kviesti diskutuoti apie akademinį ir mokslinį sąžiningumą, akademinio sąžiningumo sąsajas su tyrimų etika, verslo etika ir piliečių mokslu, pasidalinti savo įžvalgomis apie projekto metu rengiamą medžiagą. Gautas grįžtamasis ryšys  pasitarnaus projekto komandai toliau tobulinant edukacinę medžiagą: kontrolinių klausimų sąrašus, gaires, žaidimus bei rengiant mokymo modulius.

Gegužės 16 ir 20 dienomis vyko projekto komandos susitikimai, kurių metu aptarta projekto eiga, vykdomos ir planuojamos veiklos, pasidžiaugta mokymų metu gautu grįžtamuoju ryšiu iš magistrantūros, doktorantūros studentų bei jų mokslinių vadovų. Suplanuoti artimiausi projekto komandos darbiniai susitikimai bei pradėti planuoti Šiaurės Makedonijoje vyksiantys projekto mokymai.

Informacija apie projektą (vykdomas veiklas, projekto eigą ir projekto rezultatus – edukacinę medžiagą, kuri po projekto bus laisvai prieinama visiems) talpinama projekto internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose.

 

Kviečiame mus sekti:

http://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/

Twitter: @projectbridge_

Facebook: @infobridgeproject

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content