Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai (2019–2023 m.)

PROGRAMĄ VYKDO:

LSMC Teisės institutas

 

PROGRAMOS VADOVAS:

Dr. Simonas Nikartas

 

PROGRAMOS TIKSLAS:

ištirti baudimo ir kitas valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formas ir priemones veiksmingo jų įgyvendinimo ir subjektyviai patiriamo baudžiamojo teisingumo požiūriu bei sukurti moksliškai pagrįstas prielaidas valstybės reagavimo į teisės pažeidimus sistemos tobulinimui.

 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

• ištirti subjektyviuosius baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas priemonių (BRP) veiksnius, remiantis baudžiamosios sistemos dalyvių patirtimis, bei pasiūlyti veiksmingas, subalansuotas teisinių priemonių taikymo strategijas, padėsiančias didinti BRP veiksmingumą ir visuomenės saugumą;

• ištirti aktualių baudžiamosios politikos krypčių tendencijas ir identifikuoti valstybės reagavimo į atskiras nusikaltimų rūšių problemas bei pasiūlyti veiksmingas problemų sprendimo strategijas.

 

Plačiau…

Grįžti atgal

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content