Asmens teisių įgyvendinimo iššūkiai modernioje visuomenėje: naujų ir besikeičiančių teisių dilemos (2021–2025 m.)

PROGRAMĄ VYKDO:

LSMC Teisės institutas

 

PROGRAMOS VADOVĖ:

Dr. Agnė Limantė

 

PROGRAMOS TIKSLAS:

Tirti teisinius iššūkius, su kuriais susiduria moderni visuomenė kintant jau įsitvirtinusių asmens teisių turiniui bei atsirandant naujos kartos asmens teisėms, ir pateikti pasiūlymus tolesnei teisinės sistemos raidai.

 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

• įvertinti, kaip kinta žmogaus (asmens) teisių samprata ir jų turinys keičiantis visuomenės struktūrai, jos narių vaidmenų suvokimui, susiduriant su demografiniais ir kitais aktualiais iššūkiais, bei kokio teisinio reguliavimo adaptacijos tai reikalauja.

 

Plačiau…

Grįžti atgal

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content